Co je Aikido?

Japonská bojová umění – historie a vývoj

samurai Japonská bojová umění byla vytvořena ve feudálním Japonsku jako prostředek boje o moc i jako prostředek individuální sebeobrany. Původně sloužila téměř výhradně k zabití nepřítele. V této podobě se i dnes uplatňují například při výcviku ozbrojených složek. Tato skupina bojových umění se japonsky nazývá budžucu (bu – válka, boj; džucu – umění, dovednost). Do této skupiny patří například původní japonský šerm a válečná lukostřelba.

Hlavně počátkem 20. století došlo k přeměně budžucu v budó (dó – cesta; budó – cesta boje) a vzniku disciplín jako judó, karatedó, kendó, iaidó a dalších.
V budó již není cílem zabití protivníka, ale především dokonalé poznání sebe sama a neustálé sebezdokonalování. Technika zde není cílem, ale prostředkem k dosažení sebepoznání. Cílem je dosažení naprosté harmonie tělesné i duševní stránky člověka. V budó se odráží hloubka kultury Dálného východu. Stejně jako při provozování kaligrafie, čajového obřadu nebo ikebany je v budó nadevše důležité soustředění na prováděnou činnost. Značný důraz se klade také na estetické provedení pohybu. Velmi důležité je i správné dýchání, o němž se říká, že spojuje tělo a duši.

AIKIDO

M. Ueshiba
Morihei Ueshiba

Aikido patří mezi nejmladší japonská bojová umění, neboť bylo vytvořeno až v roce 1925 Moriheiem Ueshibou (1883 -1969). Jedná se o nesoutěžní disciplínu.

Po technické stránce je Aikido považováno za systém sebeobrany proti neozbrojenému i ozbrojenému útočníkovi nebo skupině útočníků. Hlavním cílem cvičení však není pouze sebeobrana. Aikido je založeno na myšlence neagresivity, asertivity a rozvíjí cvičícího jedince po fyzické i psychické stránce tak, aby se stal vyrovnanou osobností.

Základní ideu Aikido nám také napovídá jeho název, který se skládá ze tří znaků. „AI“ harmonie, „KI“ energie-životní síla, „“ cesta-způsob života.

Aikido na první pohled zaujme svojí elegantní technikou, která je založena na využití energie a reakcí útočníka. Říká se, že technika Aikido, která je náročná na užití síly, není správně provedená a je proti duchu Aikido.

I přestože Aikido není soutěžním sportem, tak je stále více oblíbené jak u dětí a studentů, tak i starších zájemců. Zakladatel Aikido byl proti sportovnímu chápání Aikido, což zcela jasně vyjádřil často citovaným výrokem: „Chci-li dokázat, že jsem lepší než ten druhý, není to opravdové bratrství mezi lidmi.“

Kdy a kde trénujeme naleznete v sekci Tréninky zde…

Aikido lze také přiblížit následujícími citáty

–   „Aiki není technika, pomocí níž se bojuje nebo poráží nepřítel. Je to cesta k usmíření.“
–   „Je mnoho cest. Jednou z nich je cesta bojovníka. Ten se učí bojovat hlavně proto, aby nemusel nakonec žádnou techniku boje vůbec použít. Snaží se vyhrát ten nejtěžší boj – nad sebou samým.“ Morihei Ueshiba