Aikido a děti

Základní informace o cvičení dětí v našem klubu

ikkyo V našem klubu probíhají pravidelné tréninky dětí, které jsou organizovány ve spolupráci se Střediskem volného času Doris . Na dětském tréninku se děti učí základním pohybovým dovednostem, pádům a technikám Aikido. Pokročilejší děti pak tyto základní dovednosti rozvíjí při cvičení složitějších a dynamičtějších technik. Do tréninku jsou také zapojovány různé hry. V rámci tréninku jsou děti rozdělovány do skupin podle pokročilosti a věku. Tréninky pravidelně navštěvují děti ve věku (+/-) 9 – 15 let. Rozpis tréniků, mapku a cenu za cvičení naleznete zde…

Zkoušky na technické stupně Aikido

V případě zájmu mohou děti během roku skládat zkoušky na dětské technické stupně (dětské kyu). Pokročilejším dětem je umožněno skládat zkoušky na stejné technické stupně, které skládají dopsělí (6.kyu, 5.kyu …). Zkoušky se skládají před zkušebním komisařem, kde je třeba předvést předepsané znalosti a techniky na daný technický stupeň.

Akce pro děti

taborPravidelně také pořádáme letní tábory pro děti. Pro konání táborů využíváme areály nedaleko Šumperka. Jedná se o areál Švagrov nebo Třemešek. Tato místa nám poskytují prostory pro cvičení Aikido, tak i pro různé hry a aktivity v přírodě. Během každého tábora se také odehrává celotáborová hra, takže tábor není jen o cvičení Aikido, ale hlavně o hrách, soutěžích a zábavě.

Ruzné fotky nebo videa ze cvičení a akcí můžete nalézt v sekci Fotky nebo Videa